Anser Clavicle Pin

De Anser Clavicle Pin is een intramedullair implantaat speciaal ontwikkeld voor de fixatie van midschacht clavicula fracturen. Het heeft een betrouwbare verankering in het mediale én laterale aspect van de clavicula terwijl het implantaat rotatie om de lengte-as toe laat. Hierdoor kan secundaire botgenezing worden nagestreefd terwijl de lengte van de clavicula behouden kan worden. De Anser Clavicle Pin kan minimaal invasief worden ingebracht middels een goed reproduceerbare operatietechniek waarbij slechts enkele instrumenten benodigd zijn.

Lees meer


Claviculafracturen zijn één van de meest voorkomende fracturen binnen traumatologie. Historisch gezien worden veel fracturen conservatief behandeld. Evenwel is er de laatste decennia een sterke trend naar meer chirurgische interventie te zien. Motivatie hiervoor is een kleinere kans op non-union, kortere revalidatie en bovenal een grotere patiënttevredenheid. De huidige methoden zijn daarnaast onderhavig aan een aantal nadelen zoals een groot litteken, huidzenuw letsel, implant migratie, secundaire verkorting en noodzaak tot verwijderen. De Anser Clavicle Pin is speciaal voor claviculafracturen ontwikkeld en ondervangt de nadelen van de andere methoden zoals plaat en Titanium Elastic Nails. Het biedt de unieke mogelijkheid om de breuk op een intramedullaire wijze te fixeren waarbij de lengte van de clavicula gewaarborgd blijft door fixatie in beide uiteinden van de clavicula. Hierdoor wordt migratie van het implantaat en secundaire verkorting voorkomen.

De Anser Clavicle Pin laat door het specifieke ontwerp rotatie om de lengte-as in het implantaat zelf toe. Hierdoor wordt implantaatbreuk voorkomen en kan het ook gering blijven in diameter. Uniek voor Anser Clavicle Pin is het “one size fits all’’ principe; dit maakt het gemakkelijk voor de chirurg en maakt een grote voorraad van platen & schroeven overbodig.

Belangrijke kenmerken;

• Intramedullair
• Minimaal invasief en dus geen grote littekens
• Snelle en eenvoudige procedure
One size fits all principe
• Snelle revalidatie en terugkeer naar ADL voor patiënt
• Grote mate van patient tevredenheid
• Minder verwijder operaties nodig


Uitverkocht
Categorie: