Gannet

Gannet is een implantaat ontwikkeld voor fixatie van femorale collumfracturen. Kenmerkend voor Gannet is een grote rotatoire en angulaire stabiliteit, laag implantaatvolume en een goed reproduceerbare operatietechniek. Met deze eigenschappen verlaagt Gannet het risico op heroperatie bij falende collumfracturen op significante wijze.
Gannet is vernoemd naar de gelijknamige zeevogel; gestroomlijnd, snel, en doelgericht.

Lees meer


Gannet preserveert bij collumfracturen de bloedvoorziening van de femurkop door stabiliteit te verlenen voor revascularisatie en botgenezing. Hiermee wordt het risico op heroperatie significant omlaag gebracht. Publicaties bevestigen een afname van genoemd risico van 25% naar 15% bij gedisloceerde fracturen, en een afname van 10% naar 4% bij niet-gedisloceerde fracturen.
De operatietechniek is relatief eenvoudig en goed reproduceerbaar; klik op de afbeelding hieronder voor een animatie van de techniek.
In Nederland implanteren verschillende ziekenhuizen met succes het Gannet implantaat. De zorgverzekeraars VGZ en Mensis ondersteunen het implantaat en techniek middels het keurmerk ‘Good Practice’ respectievelijk ‘Waardegedreven Zorg’.

Voor professionals in de zorg: lees hier meer over Gannet bij veelgestelde vragen

Voor patiënten: lees hier meer over Gannet bij veelgestelde vragen


Extra


Literatuur & publicaties

W.H. Roerdink, et al.: The dynamic locking blade plate, a new implant for intracapsular hip fractures: Biomechanical comparison with the sliding hip screw and Twin Hook. Injury, Int Care Injured 40 (2009) 283-287
W.H. Roerdink, et al.: Initial promising results of the dynamic locking blade plate, a new implant for the fixation of intracapsular hip fractures: results of a pilot study. Arch Orthop Trauma Surg
DOI 10.1007/s00402-010-1195-z. Published online: 21 October 2010
W.H. Roerdink. The Dynamic Locking Blade Plate; innovation in the treatment of femoral neck fractures. Thesis. ISBN: 978-94-6108-152-0 17 May 2011
A. D. P. van Walsum, et al.: Low failure rate by means of DLBP fixation of undisplaced femoral neck fractures. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, DOI 10.1007/s00068-016-0659-4, March 2016
J.H. Kalsbeek, et al.: Displaced femoral neck fractures in patients 60 years of age or younger. The Bone & Joint Journal, VOL. 100-B, No. 4, April 2018

Brochures
Gannet flyer
Gannet operatietechniek
(dis)assembly Stepped Drill
(dis)assembly Introducer

Uitverkocht