Saiph knieprothese

Saiph is een 2e generatie ‘ball-and-socket’ knieprothese. Saiph is ontwikkeld door Matortho LtD en bouwt voort op de heritage van de MRK prothese. Van de verschillende knieprothese concepten fixed bearing, mobile bearing en posterior stabilized, combineert de Saiph prothese eigenschappen van alle drie. Saiph kent een gebalanceerde maatvoering waarbij het instrumentarium verder geoptimaliseerd is. Een revisie systeem voor Saiph is in ontwikkeling. Saiph heeft momenteel een ODEP 7A registratie.

Lees meer

De unieke geometrie van de Saiph prothese bewerkstelligt natuurlijke kinematische bewegingen met een optimale stabiliteit. Het concept is gebaseerd op mediale rotatie en laterale tracking van de condylen, net als in de natuurlijke knie. Dit wordt bereikt door een sferische mediale condyl die met name rotatiebewegingen maakt. Hierdoor wordt een groot contactoppervlak verkregen met daardoor gunstige eigenschappen ten aanzien van stabiliteit en minimale polyethyleenslijtage.
De cylindrische laterale condyl heeft een meer uitgesproken begeleidende functie aan de buitenzijde middels een translatiebeweging.
Ook de patella weerspiegelt de natuurlijke positie en bewegingen in de natuurlijke knie. Patellaproblematiek is daardoor nihil bij de Saiph kniepropthese. Groot contactoppervlak, natuurlijke tracking en gunstige stabiliteit dragen hier aan bij.
De Saiph knieprothese laat een goede klinische follow up zien. Onder andere in het National Joint Registre (NJR, UK) zijn de bijzondere resultaten gepubliceerd. Saiph heeft een ODEP 7A registratie.

Uitverkocht
Categorie: