HotDog

hotdog

Forced Air Warming systemen, zoals bijvoorbeeld Bair Hugger,  werken middels warme lucht waarbij de warme lucht (capaciteit 900w) na de patiënt te hebben verwarmd de OK ingeblazen wordt. Dit zorgt voor  werveling van luchtstromen hetgeen de laminar flow rond het  steriel veld kan beïnvloeden. Ooit afgevraagd waarom het zo warm aanvoelt bij de OK tafel terwijl elders op de OK het personeel extra kleding draagt?Tevens zijn er mogelijke risico’s met betrekking tot contaminatie vanwege moeilijk te reinigen componenten van Forced Air Warming systemen. Alhoewel verder wetenschappelijk onderzoek nodig is om dit fenomeen verder te ondersteunen zijn de eerste bevindingen bevestigend.  

HotDog heeft geen nadelige invloed op de laminar flow op de OK doordat het systeem werkt middels conductieve geleiding. De warmteontwikkeling vindt plaats door opwekking in een polymeermat met behulp van een laag voltage stroom. De console controleert de temperatuur en past zo nodig de output aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenties