Patiëntverwarming

HARTVERWARMEND NIEUWS VOOR UW PATIËNTEN!HotDog0410

HotDog innovatieve patiëntverwarming

Patiëntverwarming heeft wetenschappelijk bewezen gunstige effecten op de gezondheid en welzijn van uw patiënt. Dit geldt voor zowel pre-operatieve verwarming als per-operative verwarming. Uit meta-analyses blijkt dat hypothermie bij patiënten bovendien kosten met zich mee brengt. Recent is veel onderzoek verricht naar negatieve effecten van Forced Air Warming (verwarming d.m.v. hete lucht) in verband met contaminatierisico op de OK. Klik hier voor relevante publicaties.

HotDog heeft geen nadelige invloed op de laminar flow in uw OK en is daarom belangrijk bij het terugdringen van het contaminatierisico. Klik hier voor meer info

HotDog werkt door middel van conductieve geleiding van warmte. Klik hier voor meer info

HotDog is even effectief als Forced Air Warming en heeft bijkomende voordelen. Klik hier voor meer info